Servicevoorwaarden

SERVICEVOORWAARDEN

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Optima Doopsuiker. Over de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Optima Doopsuiker. Optima Doopsuiker biedt deze website, inclusief alle informatie, gereedschappen en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan jou, de gebruiker, met jouw acceptatie van alle voorwaarden, voorwaarden, beleid en mededelingen die hier worden vermeld.

Door onze website te bezoeken en/of iets van ons te kopen, ga je in onze "Service" en ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief deze aanvullende voorwaarden Hierin verwezen en/of beschikbaar via hyperlink. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief zonder beperking gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of contributors van inhoud zijn.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat je toegang krijgt tot onze website. Door toegang te krijgen tot, of gebruik te maken van een deel van de site, ga je akkoord om gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag je de website of diensten niet gebruiken. Als deze gebruiksvoorwaarden een aanbod worden beschouwd, is de acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of gereedschappen die bij de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden. Je kan de meest actuele versie van de gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om een ​​deel van deze gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze pagina periodiek te controleren voor wijzigingen. Je voortdurende gebruik of toegang tot de website na de indiening van wijzigingen vormt de aanvaarding van die wijzigingen.

Onze winkel is gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerce platform waarmee wij onze producten en diensten aan jou kunnen verkopen.

RUBRIEK 1 - ONLINE WINKELWAARDEN

Door deze Servicevoorwaarden te accepteren, bevestig je dat je ten minste de leeftijd van meerderjarigheid in jouw staat of woonplaats hebt of dat je ons toestemming hebt gegeven om een van jouw minderjarige kinderen deze site te laten gebruiken.
Je mag onze producten niet gebruiken voor onwettig of onbevoegd doel, noch mag je, in het gebruik van de Dienst, wetten in jouw jurisdictie overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
Je mag geen wormen of virussen of een code van een destructieve aard doorgeven.
Een inbreuk of schending van een van de Voorwaarden resulteert in een onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

RUBRIEK 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht om te allen tijde om welke reden dan ook te weigeren.
Je begrijpt dat jouw gegevens (niet inclusief creditcardinformatie) mogelijk ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) transmissies over verschillende netwerken omvat; En (b) veranderingen aan te passen aan technische vereisten van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens de overdracht via netwerken.
Je gaat ermee akkoord om geen gedeelte van de Service, het gebruik van de Service, of de toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de dienst wordt verstrekt, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons .
De rubrieken die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend ter beschikking gesteld en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

RUBRIEK 3 - Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van informatie

Wij zijn niet verantwoordelijk indien informatie die op deze site beschikbaar is, niet juist, compleet of actueel is. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om informatie op onze site bij te werken. Je gaat er mee akkoord dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

RUBRIEK 4 - WIJZIGINGEN VOOR DE DIENST EN DE PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Wij behouden ons het recht om te allen tijde de Service (of enig onderdeel of inhoud daarvan) te wijzigen of te stoppen zonder voorafgaande kennisgeving.
Wij zijn niet aan jou of aan derden aansprakelijk voor wijzigingen, prijswijzigingen, opschorting of beëindiging van de Dienst.

RUBRIEK 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkt zijn en zijn alleen onder voorbehoud van retour of uitwisseling volgens ons Retourbeleid.
We hebben alles in het werk gesteld om zo nauwkeurig mogelijk de kleuren en afbeeldingen van onze producten weer te geven die bij de winkel verschijnen. We kunnen niet garanderen dat de weergave van een kleur ojop uw computer monitor accuraat is.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht uitoefenen op basis van geval tot geval. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen zijn onderhevig aan wijzigingen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht om elk product op elk gewenst moment te stoppen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is niet toegestaan ​​waar verboden.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat he hebt gekocht of verkregen, aan jouw verwachtingen voldoet of dat eventuele fouten in de Service worden gecorrigeerd.

RUBRIEK 6 - NAUWKEURIGHEID VAN  AANKOOP- EN REKENINGINFORMATIE

Wij behouden ons het recht om jouw bestelling te weigeren. Wij mogen, naar eigen goeddunken, de aangevraagde hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen bevatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die dezelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we het je melden door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is verstrekt op het moment dat de bestelling is gemaakt. Wij behouden ons het recht voor om orders te beperken of te verbieden, die volgens ons enig oordeel door dealers, wederverkopers of distributeurs worden geplaatst.

Je gaat akkoord met de huidige, volledige en nauwkeurige aankoop- en rekeninggegevens voor alle aankopen die in onze winkel worden gemaakt. Je gaat akkoord met het snel updaten van jouw account en andere informatie, inclusief jouw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zodat wij jouw transacties kunnen voltooien en je indien nodig kunnen contacteren.

Voor meer details raadpleeg ons retourbeleid.

RUBRIEK 7 - OPTIONELE TOOLS

Wij kunnen je toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle of ingevoerde monitoren of monitoren.
Je erkent en stemt ermee in dat wij toegang geven tot dergelijke hulpmiddelen, zoals dat is, en "als beschikbaar" zonder enige garanties, voorstellen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder goedkeuring. Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor wat je uit of verband houdt met jouw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door jou van optionele gereedschappen die via de site wordt aangeboden, is geheel op eigen risico en discretie en je moet ervoor zorgen dat je vertrouwd bent met en goedkeurt over de voorwaarden voor welke hulpmiddelen door de relevante leveranciers van de derde partij worden verstrekt.
We kunnen ook in de toekomst nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en resources). Deze nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.

RUBRIEK 8 - DERDE PARTIJEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen je leiden naar websites van derden die niet met ons zijn aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of de nauwkeurigheid en wij garanderen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die worden gemaakt in verband met websites van derden. Controleer alstublieft het beleid en de praktijken van derden en zorg ervoor dat je ze begrijpt voordat je deelneemt aan een transactie. Klachten, claims, bezorgdheid of vragen over producten van derden moeten aan derden worden gericht.

RUBRIEK 9 - GEBRUIKERSBESCHRIJVINGEN, TERUGVOERING EN ANDERE INDIENINGEN

Als je op bepaald verzoek bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons, verzend je creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen, of je nu online, per e-mail, per post of anderszins (Gezamelijk 'opmerkingen'), ga je akkoord dat we, op elk gewenst moment, zonder enige beperking, bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anders in elk medium kunnen gebruiken opmerkingen die je aan ons doorstuurt. Wij zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen in vertrouwen te onderhouden; (2) vergoeding betalen voor eventuele opmerkingen; Of (3) om op commentaar te reageren.
Wij kunnen, maar hebben geen verplichting om inhoud die we vaststellen naar onze eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend zijn of schenden van intellectuele eigendom van een partij of deze gebruiksvoorwaarden. .
Je stemt ermee in dat jouw opmerkingen geen recht van derden zullen schenden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. Je verklaart verder dat jouw opmerkingen geen lastig of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of dat er enig computervirus of andere malware bevatten die de werking van de Service of een gerelateerde website op enige manier kan beïnvloeden. Je mag geen vals e-mailadres gebruiken, alsof je iemand anders dan jezelf bent, of ons anders of derden misleidt met betrekking tot de oorsprong van eventuele reacties. Jij bent alleen verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die je maakt en hun juistheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door jou of een derden zijn geplaatst.

RUBRIEK 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Jouw inzending van persoonlijke gegevens via de winkel wordt geregeld door ons privacy beleid.

RUBRIEK 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN ONTDEKKINGEN

Soms is er informatie op onze site of in de Service die typografische fouten, onjuistheden of weglatingen bevat die betrekking hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, leveringstijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht om fouten, onjuistheden of tekortkomingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of om orders te annuleren indien de informatie op de Service of op een gerelateerde website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving onjuist is (inclusief nadat je jouw bestelling heeft ingediend) .
Wij ondernemen geen verplichting om informatie in de Service of op een gerelateerde website te actualiseren, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, zonder beperking, prijsinformatie, behalve zoals wettelijk verplicht. Geen opgegeven update- of vernieuwingsdatum die is toegepast in de Service of op een gerelateerde website, dient te worden aangetoond dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

RUBRIEK 12 - VERBODEN GEBRUIKEN

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de gebruiksvoorwaarden, is het verboden gebruik te maken van de site of de inhoud ervan: a) voor enig onwettig doel; B) anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of deel te nemen; C) inbreuk maken op internationale, federale, provinciale of staatsregels, regels, wetten of plaatselijke verordeningen; (D) inbreuk maken op of inbreuk maken op onze intellectuele eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten van anderen; E) te plagen op grond van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale herkomst of handicap op het gebied van seksuele geaardheid, godsdienst, etniciteit, ras, leeftijd, nationale oorsprong of handicap te plagen, beledigen, beledigen, schaden, beledigen, belemmeren, afbreken, intimideren of discrimineren (F) onjuiste of misleidende informatie in te dienen; (G) virussen of enig ander soort kwaadwillige code uploaden of overdragen die op of op een of andere manier gebruikt worden die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of het internet beïnvloeden; (H) de persoonlijke gegevens van anderen verzamelen of bijhouden; (I) naar spam, phish, pharm, voorwendsel, spinnen, kruipen of schrapen; (J) voor een obsceen of immoreel doel; Of (k) de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet interfereren of omzeilen. Wij behouden ons het recht om jouw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen voor het overtreden van een van de verboden toepassingen.

RUBRIEK 13 - WAARSCHUWING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen niet dat jouw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutvrij zal zijn.
Wij waarborgen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen bij het gebruik van de dienst accuraat of betrouwbaar zijn.
Je gaat ermee akkoord dat wij van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst te allen tijde zonder voorafgaand bericht opschorten.
Je stemt uitdrukkelijk in dat jouw gebruik of onmogelijkheid om te gebruiken van de dienst op eigen risico is. De service en alle door jou geleverde producten en diensten zijn (met uitzondering van uitdrukkelijk door ons) uitdrukkelijk verstrekt 'voor zover dat beschikbaar is' en 'beschikbaar' voor jouw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of Impliciete, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
Optima Doopsuiker, onze stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiehouders zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade, verlies, aanspraak of rechtstreeks, indirect, incidenteel, strafbaar, speciaal of Gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, zonder beperking, winstgevendheid, verlies van inkomsten, verloren spaargelden, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, zowel in contract, schending (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw Gebruik van een van de diensten of producten die zijn verkregen met behulp van de dienst, of voor andere aanspraken die op een of andere wijze betrekking hebben op uw gebruik van de dienst of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of nalatigheden in een inhoud of enige Verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de dienst of inhoud (of product) dat via de dienst wordt geplaatst, verzonden of anderszins ter beschikking gesteld, ook al wordt de mogelijkheid geadviseerd. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of de beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade in dergelijke staten of jurisdicties niet toelaten, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale mate die door de wet is toegestaan.

RUBRIEK 14 - SCHADELOOSSTELLING

Je stemt ermee in dat Optima Doopsuiker en onze, partners, contractanten, licentiegevers, leveranciers, stagiairs en werknemers schadeloos stellen, voor elke claim of eis, met inbegrip van advocatenkosten die door een derde worden gemaakt als gevolg van jouw inbreuk op deze Servicevoorwaarden of de documenten die ze door verwijzing bevatten of jouw inbreuk op een wet of de rechten van derden.

RUBRIEK 15 - GESCHIKTHEID

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, onjuist of niet afdwingbaar is, zal deze bepaling niettemin afdwingbaar zijn in de mate waarin de toepasselijke wetgeving toestaat en het niet afdwingbare gedeelte wordt geacht te zijn gescheiden van deze voorwaarden van Deze bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen.

RUBRIEK 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen van de partijen die vóór de opzegtermijn zijn aangegaan, zullen voor alle doeleinden de beëindiging van deze overeenkomst overleven.
Deze gebruiksvoorwaarden zijn effectief tenzij beëindigd door jou of ons. Je kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te melden dat je niet langer onze Services wilt gebruiken of wanneer je ophoudt met het gebruik van onze site.
Als je in ons uitsluitend oordeel mislukt, of we vermoeden dat je hebt mislukt, voldoet aan een bepaling of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving opzeggen en je blijft aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen Tot en met de datum van beëindiging; En/of dienovereenkomstig jou toegang tot onze Services (of enig gedeelte daarvan) kunnen ontzeggen.

RUBRIEK 17 - ALLE OVEREENKOMSTEN

Het feit dat wij geen recht of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden uitoefenen of afdwingen, zullen geen afzien van dit recht of een bepaling vormen.
Deze Servicevoorwaarden en eventuele beleidsmaatregelen of bedrijfsregels die door ons op deze site of in verband met de Dienst zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen jou en ons en regelen jouw gebruik van de Dienst, het vervangen van voorafgaande of gelijktijdige afspraken, mededelingen en voorstellen , Mondeling of schriftelijk, tussen jou en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de gebruiksvoorwaarden).
Eventuele onduidelijkheden bij de uitlegging van deze Gebruiksvoorwaarden mogen niet tegen de verdragsluitende partij worden uitgelegd.

RUBRIEK 18 - WIJZIGINGEN AAN DE BEDRIJFSVOORWAARDEN

Je kunt de meest actuele versie van de gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken.
Wij behouden ons het recht om, naar eigen goeddunken, een deel van deze gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen aan onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om onze website periodiek te controleren voor wijzigingen. Jouw blijvende gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na de indiening van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden betekent acceptatie van die wijzigingen.

RUBRIEK 20 - CONTACT INFORMATIE

Vragen over de servicevoorwaarden dienen te worden toegezonden aan info@optimadoopsuiker.be.